Studeren is een kostbare aangelegenheid

Bekijk de mogelijkheden van een studieverzekering


Een studieverzekering is een variant op de kapitaalverzekering.

Studeren kost misschien wel meer dan u denkt. Collegegeld, studieboeken, huur, zorgverzekering, kleding, telefoon, etc. Afhankelijk van het niveau, de studierichting en of de student thuis- of uitwonend is, kunnen de kosten oplopen tot ruim € 1.100,- per maand. De tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid versobert. Als u in de toekomst niet voor financiële verrassingen wilt komen te staan, is het verstandig hiervoor in een vroeg stadium geld opzij te leggen. Voor meer informatie over studiekosten en overheidsvoorzieningen verwijzen wij u graag naar de Dienst Uitvoering Onderwijs en het NIBUD.

Studieverzekering
De studieverzekering is een verzekering op het leven van één ouder, meestal de kostwinner. U betaalt gedurende een bepaalde periode maandelijks of jaarlijks een premie. Met dit bedrag bouwt u een kapitaal op dat op de einddatum, meestal de 18e verjaardag van uw kind, vrij komt voor de studie. U kunt de einddatum ook later stellen en de uitkering gebruiken om een studieschuld mee af te lossen. Als uw kind toch niet gaat studeren dan kan de uitkering ook voor een andere bestemming worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eerste woning.

Uitkering verzekerd
In veel gevallen bent u, als kostwinner, degene die de premie betaalt. Komt u voor het einde van de looptijd te overlijden, dan hoeft er vanaf dat moment geen premie meer te worden betaald. In die situatie zijn er zorgen genoeg in het gezin. Het verzekerd kapitaal op de einddatum blijft echter gegarandeerd. Het is dan een geruststellend idee dat uw kind de volledige uitkering ontvangt, zodat er later toch gestudeerd kan worden.

Ook voor grootouders
De studieverzekering kan ook door grootouders worden afgesloten. Zo kunnen zij direct bijdragen aan de toekomstige studie van hun kleinkind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid jaarlijks onbelast aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Zo kan belastingvrij vermogen worden overgeheveld.

Medisch advies
Bij de berekening van de premie spelen de hoogte van het verzekerd kapitaal en de looptijd een belangrijke rol, net als uw leeftijd en gezondheid. Bij de aanvraag moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Soms is een medische keuring noodzakelijk.

Aanvullende dekking
Het is mogelijk de studieverzekering te voorzien van een indexclausule. U kunt dan eens per drie jaar het verzekerd kapitaal verhogen, zonder dat een nieuwe gezondheidsverklaring van de verzekerde nodig is. Met de indexclausule blijft de verzekering welvaartsvast. De indexering is gekoppeld aan het consumentenprijsindexcijfer.

Flexibiliteit
Mocht de premiebetaler onverhoopt komen te overlijden, dan is het ook mogelijk de studieverzekering eerder te laten uitkeren. De uitkering is dan natuurlijk wel lager dan het verzekerd kapitaal.

In het algemeen is het beter de studieverzekering te laten doorlopen voor het oorspronkelijke doel, er is immers geen premie meer verschuldigd. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een eerdere uitkering wel gewenst is.

Algemene informatie over deze verzekering


Een studieverzekering is een variant op de kapitaalverzekering.

Studeren kost misschien wel meer dan u denkt. Collegegeld, studieboeken, huur, zorgverzekering, kleding, telefoon, etc. Afhankelijk van het niveau, de studierichting en of de student thuis- of uitwonend is, kunnen de kosten oplopen tot ruim € 1.100,- per maand. De tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid versobert. Als u in de toekomst niet voor financiële verrassingen wilt komen te staan, is het verstandig hiervoor in een vroeg stadium geld opzij te leggen. Voor meer informatie over studiekosten en overheidsvoorzieningen verwijzen wij u graag naar de Dienst Uitvoering Onderwijs en het NIBUD.

Studieverzekering
De studieverzekering is een verzekering op het leven van één ouder, meestal de kostwinner. U betaalt gedurende een bepaalde periode maandelijks of jaarlijks een premie. Met dit bedrag bouwt u een kapitaal op dat op de einddatum, meestal de 18e verjaardag van uw kind, vrij komt voor de studie. U kunt de einddatum ook later stellen en de uitkering gebruiken om een studieschuld mee af te lossen. Als uw kind toch niet gaat studeren dan kan de uitkering ook voor een andere bestemming worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eerste woning.

Uitkering verzekerd
In veel gevallen bent u, als kostwinner, degene die de premie betaalt. Komt u voor het einde van de looptijd te overlijden, dan hoeft er vanaf dat moment geen premie meer te worden betaald. In die situatie zijn er zorgen genoeg in het gezin. Het verzekerd kapitaal op de einddatum blijft echter gegarandeerd. Het is dan een geruststellend idee dat uw kind de volledige uitkering ontvangt, zodat er later toch gestudeerd kan worden.

Ook voor grootouders
De studieverzekering kan ook door grootouders worden afgesloten. Zo kunnen zij direct bijdragen aan de toekomstige studie van hun kleinkind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid jaarlijks onbelast aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Zo kan belastingvrij vermogen worden overgeheveld.

Medisch advies
Bij de berekening van de premie spelen de hoogte van het verzekerd kapitaal en de looptijd een belangrijke rol, net als uw leeftijd en gezondheid. Bij de aanvraag moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Soms is een medische keuring noodzakelijk.

Aanvullende dekking
Het is mogelijk de studieverzekering te voorzien van een indexclausule. U kunt dan eens per drie jaar het verzekerd kapitaal verhogen, zonder dat een nieuwe gezondheidsverklaring van de verzekerde nodig is. Met de indexclausule blijft de verzekering welvaartsvast. De indexering is gekoppeld aan het consumentenprijsindexcijfer.

Flexibiliteit
Mocht de premiebetaler onverhoopt komen te overlijden, dan is het ook mogelijk de studieverzekering eerder te laten uitkeren. De uitkering is dan natuurlijk wel lager dan het verzekerd kapitaal.

In het algemeen is het beter de studieverzekering te laten doorlopen voor het oorspronkelijke doel, er is immers geen premie meer verschuldigd. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een eerdere uitkering wel gewenst is.

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij FINAENZ | Financieel Zeker om een goéd advies!