Uw woonboot gewoon goed verzekerd

Woonboot- of woonarkverzekering nodig?


U heeft een woonboot of woonark. Uw woonboot is uw trots en biedt u een unieke woonplek op het water. Natuurlijk is het belangrijk dat uw woonboot goed verzekerd is.

Reguliere verzekeraars zijn doorgaans terughoudend met het verzekeren van een woonboot of woonark. Zij schatten de risico's hoog in en eisen vaak dure preventieve maatregelen. Dat geldt zeker als uw woonboot op een afgelegen of kwetsbare locatie ligt. Het kan zelfs zijn dat u helemaal geen verzekering kunt afsluiten.

Wij zijn specialist op het gebied van niet alledaagse risico's. Dus ook voor het verzekeren van uw woonboot of woonark kunt u bij ons terecht. U bepaalt of u de boot zelf (casco) en/of de inboedel wilt verzekeren.

Algemene informatie over deze verzekering


Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een woonbootverzekering

Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij schade aan je woonboot. Naast de schade aan je woonboot is breuk van glas verzekerd en kun je ook schade aan je inboedel verzekeren.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid

Je bent verzekerd als je aansprakelijk bent voor schade met of door de woonboot aan personen of zaken. Maatschappijen vergoeden in de regel maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Voor schade aan je woonboot staan de verzekerde bedragen vermeld op de polis.

Wat is verzekerd?

Woonboot

De verzekering dekt schade aan je woonboot door de meeste plotselinge gebeurtenissen van buitenaf. Bijvoorbeeld schade door: brand, diefstal, aanvaring en storm.
Wat is verzekerd?

Verplaatsen van je woonboot

Indien je woonboot verplaatst moet worden, dan is er dekking binnen een straal van 15 km.

Wat is verzekerd?

Extra informatie

Voor je inboedel is er ook dekking wanneer de inboedel zich buiten de woonboot bevindt. Bijvoorbeeld in andere (bij)gebouwen, op terrassen en bij verhuizing. Diefstal in (bij)gebouwen is verzekerd na een inbraak tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

Keuze: walaccomodatie

Daarnaast kun je ook je (drijvend) terras, schuur, steigers, meerpalen, enz. meeverzekeren

Keuze: Verbouwing Woonboot Verbouw je je woonboot? Dan is naast je woonboot, je inboedel gedekt als je deze hebt meeverzekerd. Ook diefstal van onderdelen van de woonboot waaronder, bijv. materialen en grondstoffen bestemd voor de woonboot zijn gedekt. Er moet dan wel sprake zijn van braak aan een afgesloten ruimte van de woonboot of afgesloten bergruimte aan de wal.
Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?
  • Schade die veroorzaakt is met opzet, merkelijke schuld of nalaten
  • Schade die ontstaan is door normale slijtage, slecht onderhoud of uw huisdieren
  • Schade als u uw woonboot verhuurt
  • Schade doordat neerslag binnendringt door openstaande ramen, deuren of luiken
Zijn er dekkingsbeperkingen?
  • Je bent verplicht om maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.
  • De dekking van je woonboot geldt op het polis blad genoemde ligplaats.
Let op

Premies voor woonbootverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0618092007.

Eigen risico
  • Standaard eigen risico is € 100,- voor schade aan de inboedel of van de woonboot.
  • Bij storm is het eigen risico € 200,- per gebeurtenis.
  • Bij het verplaatsen van uw woonboot is het eigen risico € 1.000,- per gebeurtenis.
  • Heb je alleen glasschade, dan heb jegeen eigen risico.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stelt de maatschappij jou een aantal vragen. Het is belangrijk dat je deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert je situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet je er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dien je de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan FINAENZ | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar info@finaenz.nl. Of bel met 0618092007!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij FINAENZ | Financieel Zeker om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!